Lippupalvelu on ollut tekemässä opinnäytetyötä yhdessä Turun Ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijan kanssa syksyn 2015 aikana.

Opinnäytetyö käsittelee asiakasviestintää ja sen tavoitteena on ollut parantaa Lippupalvelun uutta viestintäprosessia, joka on otettu käyttöön vuoden 2015 aikana. Kyseinen viestintäprosessi alkaa ajallisesti siitä hetkestä, kun asiakas ostaa lipun verkkokaupasta, ja päättyy tapahtuman jälkimarkkinointiin. Tavoitteena oli aikaansaada tarkoituksenmukainen ja asiakasystävällinen viestintäprosessi, joka parantaa asiakastyytyväisyyttä ja tapahtumakokemusta.

Tutkimuksessa selvitettiin tapahtumajärjestäjien mielipiteitä ja kehitysehdotuksia viestintäprosessista verkkokyselyllä, joka toteutettiin lokakuussa. Vastauksien pohjalta muokattiin hieman alkutilanteen viestintäprosessia, jota pidettiin yleisesti hyvin onnistuneena ja käyttökelpoisena työkaluna. Lipun ostamisen ja tapahtuman väliselle ajalle kaavaillut viestit olivat siis kokonaisuudessaan toimivia ja tarkoituksenmukaisia jo ennen tutkimusta, mutta opinnäytetyöprosessin tuloksena yrityksellä on paranneltu viestinnän malli, joka helpottaa viestintäprosessin kehittämistä myös tulevaisuudessa. Koko opinnäytetyö on luettavissa alkuvuodesta 2016 www.theseus.fi hakusanalla Noora Olin.

Kiitämme kaikki kyselyyn osallistuneita tapahtumajärjestäjiä sekä opiskelija Noora Olinia! Vastanneiden kesken arvottiin kolme kappaletta 30 euron arvoisia Lippupalvelun Lahjakortteja, jotka on toimitettu voittajille.

Lisätietoa tästä tutkimuksesta sekä opiskelijayhteistyöstämme: sami.verno@lippupalvelu.fi .
 

More news

04/02/19

Ticketmaster Suomi on mukana tutkimusmatkalla

Tänään vietetään Maailman syöpäpäivää ja Ticketmaster-toimistot eri puolella maailmaa yhdistyvät taistelemaan syöpää vastaan.

11/01/19

Uuden vuoden aloitus hyväntekeväisyyslahjoituksella

Me, Ticketmaster Suomessa, halusimme kunnioittaa historiaamme ja lahjoitimme merkittävän rahasumman hyväntekeväisyyteen. Kohdistimme tukemme perustajaliitollemme Sotainvalidien Veljesliitolle.